ชิ้นส่วนคัมภีร์ภาษาคานธารีในสถาบันวิจัยดีรี

Gāndhārī Manuscript Fragments in the DIRI Collection

อุครปริปฤจฉาสูตร

คัมภีร์ยังไม่ระบุชื่อ