ความสัมพันธ์ของคัมภีร์ในสถาบันวิจัยดีรีกับคัมภีร์ในกลุ่มสเคอเย็น

Relationship of Manuscript Fragments in the DIRI collection and those in the Schoyen Collection

*This photo is copyrighted.   ภาพลิขสิทธิ์

ชิ้นส่วนคัมภีร์ของดีรีเป็นคัมภีร์จากแหล่งเดียวกันกับคัมภีร์พุทธในกลุ่มสเคอเย็น  ดังเช่นที่พบว่า คัมภีร์คานธารีชิ้นหนึ่งของดีรีมาจากใบลานแผ่นเดียวกันกับบางชิ้นในกลุ่มคัมภีร์สเคอเย็น เมื่อเอามาต่อกันแล้วสามารถอ่านเนื้อหาออกมาได้อย่างต่อเนื่อง