ความสัมพันธ์ของคัมภีร์ในสถาบันวิจัยดีรีกับคัมภีร์ในกลุ่มสเคอเย็น

ความสัมพันธ์ของคัมภีร์ในสถาบันวิจัยดีรีกับคัมภีร์ในกลุ่มสเคอเย็น

ความสัมพันธ์ของคัมภีร์ในสถาบันวิจัยดีรีกับคัมภีร์ในกลุ่มสเคอเย็น Relationship of Manuscript Fragments in the DIRI collection and those in the Schoyen Collection *This photo is copyrighted.   ภาพลิขสิทธิ์...